Podatki - Księgowość

Dodane: 03-08-2016 23:26
Podatki - Księgowość asu. Problemy z urzÄ™dami skarbowymi majÄ… również zagraniczni inwestorzy - czÄ™sto mówiÄ…, że czujÄ™ siÄ™ traktowani jak potencjalni przestÄ™pcy, żalÄ… siÄ™ na brak zaufania i dużą liczbÄ™ kontroli. Trudno siÄ™ nie zgodzić - barier dla biznesu jest w naszym kraju bardzo dużo, a przepisy podatkowe tego nie uÅ‚atwiajÄ… - czÄ™sto nie sÄ… zbyt jasne, majÄ… wiele interpretacji , itd. Taka jest niestety rzeczywistość w jakiej funkcjonujÄ… firmy. Nie zanosi siÄ™ jednak na zbyt wiele zmian w tym temacie. SpecjaliÅ›ci z zakresu ksiÄ™gowoÅ›ci Prowadzenie ksiÄ™gowoÅ›ci firmy to bardzo odpowiedzialne zajÄ™cie, które wymaga odpowiedniej wiedzy i konkretnych kompetencji. Aby móc dziaÅ‚ać w tym obszarze, konieczne sÄ… kursy i szkolenia, a także praktyka, która pozwala bezproblemowo rozliczać rachunki i notować wszelkie istotne wnioski. Najlepsi specjaliÅ›ci na naukÄ™ poÅ›wiÄ™cajÄ… wiele lat, jednak dziÄ™ki temu bez problemu znajdujÄ… zatrudnienie w wielu firmach. Takie osoby sÄ… pożądane na rynku i cenione, a wiele firm proponuje im także bardzo wysokie zarobki. JeÅ›li firma ma dziaÅ‚ać prawidÅ‚owo, warto zatrudnić wÅ‚aÅ›nie takiego specjalistÄ™, a dziÄ™ki temu zyskamy komfort i bezpieczeÅ„stwo. Czasem warto takiej osobie zapÅ‚acić nieco wiÄ™cej, niż ryzykować zatrudniajÄ…c niedoÅ›wiadczone osoby. Prowadzisz firmÄ™ w Polsce?Prowadzenie w Polsce wÅ‚asnej firmy nie jest wcale takie lekkie, Å‚atwe i przyjemne jak przekonuje rzÄ…d. Jednak najpierw trzeba rozróżnić samozatrudnienie od jednoosobowej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, Od strony formalnej to niby jedno i to samo. Dlaczego tak nie jest? Ponieważ samozatrudnieni pracujÄ… dla konkretnych firm, i zamiast pensji dla pracownika po prostu wystawiajÄ… faktury lub rachunki. Osoba która rozkrÄ™ca swój biznes to coÅ› zupeÅ‚nie innego - nie pracuje siÄ™ wtedy na rzecz jednej firmy, tylko dla wÅ‚asnych klientów. Samozatrudniony jest bardziej kimÅ› w rodzaju poÅ›rednika miÄ™dzy korporacjÄ…, a docelowym klientem. Wiadomo, że w ten sposób duże firmy po prostu tnÄ… koszty zwiÄ…zane z zatrudnieniem pracownika. Ale do rzeczy - ta różnica jest ważna, ponieważ rzeczywistość urzÄ™dnicza dla osoby, która rzeczywiÅ›cie pracuje nad wÅ‚asnym biznesem nie jest wcale fajna. Mamy bardzo skomplikowane prawo podatkowe oraz to dotyczÄ…ce dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i naprawdÄ™ trudno, żeby każdy poczÄ…tkujÄ…cy przedsiÄ™biorca siÄ™ w tym orientowaÅ‚. To prawda, że Å‚atwo jest zaÅ‚ożyć swojÄ… firmÄ™ i nawet nie trwa to zbyt dÅ‚ugo. Jednak... spróbuj zaÅ‚ożyć spółkÄ™. Bez pomocy radcy prawnego ciężko trudno jest siÄ™ zmierzyć z tematem. Zmierzam do tego, że warto wkalkulować w koszty prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci chociaż podstawowÄ… obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ…. Z pewnoÅ›ciÄ… podniesie to komfort psychiczny i zamiast skupiać siÄ™ na wypeÅ‚nianiu druczków i formularzy, bÄ™dzie można skupić siÄ™ na rozwoju firmy.